1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Άλλα Νέα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2022

Συντακτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Ιωάννης Λεκάκης

Μέλη:

Ανδριανή Βαζαίου
Γεώργιος Δαφούλας
Πολυχρόνης Δηλαβέρης
Αλέξανδρος Μπέρλερ
Παναγιώτης Σταφυλάς 


Το μήνυμα του Προέδρου…

  Μία ακόμα διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ψηφιακής Ιατρικής πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Μαίου.Μέσα στο διήμερο αυτό παρουσιάσθηκαν από εκλεκτούς επιστήμονες οι πρόοδοι στην Ψηφιακή Ιατρική σε πολλές ειδικότητες .Θα προσπαθήσω να σταχυολογήσω τα σημαντικώτερα κατά τη γνώμη μου σημεία.

      Ο χώρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα ωφεληθεί τα μέγιστα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και η επέκταση και σωστή λειτουργία του  δικτύου τηλειατρικής μαζί με τον ηλεκτρονικό φάκελλο υγείας θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα αξιόλογο πλαίσιο πρωτοβάθμιας φροντίδας στη χώρα μας.

     Ο σακχαρώδης διαβήτης  και η παχυσαρκία αποτελούν προνομιακά πεδία για εφαρμογή ψηφιακών τεχνικών. Η τηλειατρική , η τεχνητή νοημοσύνη και η γενετική πληροφορία  μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων υγείας. Οι διαταραχές του ύπνου προβλέπεται ότι θα αντιμετωπίζονται σύντομα με νεώτερες ψηφιακές τεχνικές και θα εγκαταλείψουμε τα πολύπλοκα συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα.

    Οι διαταραχές της όρασης θα υποβοηθηθούν από ψηφιακές εφαρμογές και είναι σημαντικό ότι τέτοιες προσπάθειες πραγματοποιούνται και στην Ελλάδα.Η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει πλέον όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής με εντυπωσιακά αποτελέσματα στην ακτινολογία , τη γαστρεντερολογία και την ογκολογία. Η έρευνα και η ανακάλυψη νέων φαρμάκων υποβοηθείται από τις ψηφιακές τεχνικές.

     Χρειάζονται χρήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας. Φυσικά ναι. Η Ευρωπαική Ένωση , όπως παρουσιάσθηκε , προσφέρει σημαντικώτατα ποσά για την υλοποίηση της ψηφιακής μεταρρύθμισης της υγείας. Ας τα αξιοποιήσουμε…. 

Ιωάννης Λεκάκης

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ψηφιακής Ιατρικής

Διευθυντής Καρδιολογικού Τομέα, Κεντρική Κλινική Αθηνών


Γεώργιος Κ Ευθυμιάδης

Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ

Γενετική στην διατατική μυοκαρδιοπάθεια

Ορισμοί-φαινότυποι διατατικής μυοκαρδιοπάθειας

Οι φαινότυποι της διατατικής μυοκαρδιοπάθειας (ΔΜ) περιλαμβάνουν την κλασική της μορφή, δηλαδή την διατεταμένη αριστερή κοιλία (ΑΚ) με ελαττωμένο κλάσμα εξωθήσεως (<50%), απουσία στεφανιαίας νόσου ή οιουδήποτε άλλου αιτίου που μπορεί να επηρεάσει την φόρτιση της ΑΚ, και την υποκινητική μη διατεταμένη ΑΚ (κλάσμα εξωθήσεως <50%). Η ΔΜ ανήκει στις μικτές μυοκαρδιοπάθειες, καθώς μπορεί να οφείλεται σε επίκτητα αίτια (μετά από μυοκαρδίτιδα, χρόνιο αλκοολισμό, μετά από χημειοθεραπείες κλπ) ή γενετικά αίτια οφειλόμενη σε μεταλλάξεις γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες του μυοκαρδιακού κυττάρου. Ως οικογενής ΔΜ χαρακτηρίζεται αυτή κατά την οποία  πάσχουν  τουλάχιστον δύο μέλη της ίδιας οικογένειας ή πάσχει μόνο ένα μέλος αλλά συνυπάρχει ιστορικό αιφνιδίου θανάτου σε συγγενή πρώτου βαθμού σε ηλικία <50  ετών. Επί πλέον ο φαινότυπος της ΔΜ μπορεί να χαρακτηρίζεται από μεμονωμένη μυοκαρδιακή προσβολή, από συνυπάρχουσες διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγής ή από συνοδό μυοπάθεια. Ο επιπολασμός της ΔΜ εκτιμάται στα 1/250 του γενικού πληθυσμού.

Συνήθεις γονιδιακές μεταλλάξεις στην διατατική μυοκαρδιοπάθεια

Το ποσοστό ανεύρεσης γονιδιακών μεταλλάξεων στην ΔΜ είναι περίπου 15% σε μη επιλεγμένους ασθενείς, και ανέρχεται στο 35% σε ασθενείς με οικογενή ΔΜ. Επί του παρόντος,  51 γονίδια θεωρείται ότι εμπλέκονται στην γενετική της ΔΜ.  Τα γονίδια αυτά, αναφορικά με την παθογονικότητα τους, ταξινομούνται ως εξής: 

• Δώδεκα γονίδια,  από 8 γονιδιακές οντότητες,  ταξινομούνται ως έχοντα οριστική (BAG3, DES, FLNC, LMNA, MYH7, PLN, RBM20, SCN5A, TNNC1, TNNT2, TTN) ή ισχυρή (DSP) συσχέτιση με ΔΜ. Επτά γονίδια  (ACTC1, ACTN2, JPH2, NEXN, TNNI3, TPM1, VCL) ταξινομούνται ως έχοντα μέτρια συσχέτιση. Σημαντικό είναι να τονισθεί ότι τα γονίδια αυτά μπορεί να αναβαθμισθούν ως παθογόνα επί υπάρξεως επί πλέον ενδείξεων. Από τα 19 προαναφερόμενα γονίδια, 6 είναι υπεύθυνα και για υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, και 3 για αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας.  

• Τα υπόλοιπα 32 γονίδια έχουν περιορισμένη, αμφισβητήσιμη, ή καμία συσχέτιση με ΔΜ.  

Γονίδια σχετιζόμενα με αρρυθμιογόνο διατατική μυοκαρδιοπάθεια

Πολύ σημαντική κλινική σημασία έχουν τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για την λεγόμενη αρρυθμιογόνο διατατική μυοκαρδιοπάθεια (ΑΔΜ), δηλαδή την ΔΜ που χαρακτηρίζεται από κακοήθεις κοιλιακές αρρυθμίες παρά το σχετικά διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως της ΑΚ. Παρακάτω αναπτύσσονται  εν συντομία τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για ΑΔΜ.

LMNA και SCN5A

To γονίδιο LMNA κωδικοποιεί τις πυρηνικές πρωτεΐνες λαμίνη Α και C. Μεταλλάξεις αυτού του γονιδίου έχουν ταυτοποιηθεί σε πάνω από το 5% των οικογενών περιπτώσεων ΔΜ. Οι μεταλλάξεις του γονιδίου  LMNA έχουν συσχετιστεί με μυοκαρδιακή νόσο  που χαρακτηρίζεται από διαταραχές αγωγιμότητας και κοιλιακές αρρυθμίες. Ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός και η κολπική μαρμαρυγή συνήθως προηγούνται των μορφολογικών ανωμαλιών της αριστερής κοιλίας. Επιπλέον, η επίπτωση των  κοιλιακών αρρυθμιών είναι δυσανάλογη με την υποκείμενη δομική νόσο, αναδεικνύοντας το αρρυθμιογόνο προφίλ της νόσου. Ο καθυστερημένος εμπλουτισμός γαδολινίου με τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς αναδεικνύει εκτεταμένη ίνωση η οποία επιβεβαιώνει το υψηλού κινδύνου αρρυθμικό προφίλ της νόσου. Πρόσφατα έχουν καθιερωθεί  παράγοντες κινδύνου για αυτόν τον γονότυπο, που συμπεριλαμβάνουν το κλάσμα εξώθησης <45%, την  παρουσία ανοηματικών μεταλλάξεων (nonsense mutations), τo άρρεν  φύλο και την παρουσία μη εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας στην παρακολούθηση με Holter ρυθμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κλάσμα εξώθησης <35% και η λειτουργική κλάση κατά NYHA δεν έχουν εφαρμογή στη διαστρωμάτωση κινδύνου ασθενών με θετικό γονότυπο LMNA. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι ασθενείς που είναι ύποπτοι για μια μετάλλαξη στη LMNA να υποβληθούν σε πρώιμη διαστρωμάτωση κινδύνου προκειμένου να γίνει έγκαιρα η  εμφύτευση μόνιμου απινιδωτή.

Η ΑΔΜ έχει επίσης συσχετιστεί με μεταλλάξεις αναγνωστικού πλαισίου (frame shift mutations) του SCN5A που οδηγούν σε δυσλειτουργία  του καρδιακού διαύλου νατρίου. Ομοίως με τις μεταλλάξεις της LMNA, οι ασθενείς συνήθως εμφανίζουν κολπικές ή κοιλιακές αρρυθμίες που υπερβαίνουν το βαθμό δυσλειτουργίας της ΑΚ. Το SCN5A είναι το γονίδιο που  ευθύνεται και για το σύνδρομο Brugada . Επίσης έχει αναφερθεί ως αιτία της αρρυθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας της δεξιάς κοιλίας, ενισχύοντας έτσι την άποψη της γενετικής αλληλεπικάλυψης των καναλοπαθειών και της ΔΜ.

FLNC

Οι Φιλαμίνες διασυνδέουν τα νημάτια της  ακτίνης σχηματίζοντας  δίκτυο στους καρδιακούς και σκελετικούς μύες. Η κύρια λειτουργία τους είναι να αγκυροβολούν τις πρωτεΐνες της κυτταρικής μεμβράνης στον κυτταροσκελετό. Η Φιλαμίνη C είναι ένας από τους τρεις τύπους Φιλαμινών και συνδέεται με αρκετές πρωτεΐνες των Ζ δίσκων του σαρκομερίου .

Μέχρι πρόσφατα, οι μεταλλάξεις του γονιδίου FLNC είχαν συσχετιστεί με μια συγκεκριμένη μορφή μυοπάθειας που συνοδευόταν ορισμένες φορές από μη ειδική μυοκαρδιοπάθεια. Ωστόσο, πρόσφατα δύο ομάδες ερευνητών ανέφεραν σειρά οικογενειών με ακρωτηριαστικές (truncated) μεταλλάξεις, και φαινότυπο ΑΔΜ.  Συγκεκριμένα, οι ασθενείς εμφάνιζαν δυσλειτουργία της ΑΚ με υψηλή επίπτωση κολπικών και κοιλιακών αρρυθμιών και αυξημένη συχνότητα εμφάνισης αιφνιδίου θανάτου

TTN και RBM20

Οι ετερόζυγες μεταλλάξεις που κατακερματίζουν την Tιτίνη θεωρείται  ότι είναι η πιο κοινή γενετική αιτία ΔΜ και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 25% των οικογενών περιπτώσεων. Ωστόσο, αυτές οι μεταλλάξεις παρατηρούνται επίσης σε υγιή άτομα με επιπολασμό 3%, γεγονός που καθιστά αμφίβολη την κλινική τους σημασία. Επιπλέον, τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά είναι πιθανό να τροποποιούνται από άλλους επίκτητους παράγοντες όπως η κατανάλωση αλκοόλ. Αντίστοιχα, υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι τα θετικά σε μεταλλάξεις TTN άτομα με ΔΜ  εμφανίζουν καλύτερη πρόγνωση από τους ασθενείς με μεταλλάξεις LMNA και RBM20.

Οι μεταλλάξεις RBM20 (πρωτεΐνη του μοτίβου δέσμευσης RNA) είναι γνωστό ότι σχετίζονται με κλινικά επιθετική μορφή ΔΜ με υψηλό αρρυθμικό φορτίο, εμφάνιση σε νεαρή ηλικία και υψηλή θνησιμότητα, ειδικά λόγω αιφνιδίου θανάτου. Πρόσφατες παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι το RBM20 είναι ένας παράγοντας ματίσματος που ελέγχει την έκφραση πολλών γονιδίων,  συμπεριλαμβανομένης της TTN, που σχετίζονται με τη διαχείριση του ασβεστίου και καθιστούν τους ασθενείς υψηλού κινδύνου για αρρυθμίες.

PLN

Πολύ μεγάλη κλινική σημασία έχουν οι μεταλλάξεις του γονιδίου   PLN που κωδικοποιεί τη ρυθμιστική πρωτεΐνη του ασβεστίου φωσφολαμβάνη, ειδικά αυτές που χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση τερματικού κωδικίου που οδηγεί στην σύνθεση κατακερματισμένης φωσφολαμβάνης. Κλινικά χαρακτηρίζονται από κακοήθεις αρρυθμίες, σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια και υψηλό ποσοστό ασθενών που οδηγούνται προς καρδιακή μεταμόσχευση. 

DSP

Οι μεταλλάξεις DSP (δεσμοπλακίνη) είναι κυρίως υπεύθυνες για την αμφικοιλιακή  ή την αριστερή επικρατούσα ΔΜ, και εντοπίζονται στο 3% περίπου των ασθενών που έχουν διαγνωστεί με ΔΜ. Συσχετίζονται με κακοήθεις κοιλιακές αρρυθμίες, υψηλή συχνότητα εμφάνισης αιφνιδίου θανάτου και σε πολλές περιπτώσεις τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια. Επίσης, μπορεί να συνοδεύονται από δερματικό φαινότυπο  (σγουρά μαλλιά και παλαμοπελματιαία υπερκεράτωση). 

  Καθίσταται επομένως σαφές ότι ο γονιδιακός έλεγχος είναι αναπόσπαστο σημείο της διερεύνησης ασθενών με ΔΜ, γιατί καθορίζει την πρόγνωση και την  εξατομικευμένη  θεραπεία.  Γεώργιος Δαφούλας 

MD, MBA in HSM, PhDc, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΛΚΕ-ΠΘ

Έφτασαν στο email μου…

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕΣΩ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΣΤΗ ΒΟΣΤΩΝΗ.

H Βοστώνη έχει χαρακτηριστεί ως η Αθήνα της Αμερικής, λόγω του δυναμικού της στην Εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτομία, και πρόσφατα σε μια συμβολική κίνηση αποφασίστηκε η Αδελφοποίηση των Δήμων Αθηνών και Βοστώνης.

Αρχές Μαϊου φιλοξενήθηκαν στη Βοστώνη, δυο σημαντικές εκδηλώσεις για την ψηφιακή υγεία, με Ελληνική συμμετοχή:

Ετήσιο Συνέδριο Ομοσπονδίας Τηλεϊατρικής των ΗΠΑ (ΑΤΑ) 1-3/5/2022 στη Βοστώνη με Ελληνική Συμμετοχή

Η αγορά των ΗΠΑ θεωρείται ως η πιο ώριμη και ανεπτυγμένη στον τομέα της Ψηφιακής Υγείας και ειδικά των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής. To Ετήσιο Συνέδριο Ομοσπονδίας Τηλεϊατρικής των ΗΠΑ (ΑΤΑ) είναι το μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο και EXPO, υπηρεσιών και εξοπλισμού ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ και φιλοξενήθηκε φέτος στη Βοστώνη, 1-3/5/2022 https://gotelehealth.org/ata-2022/, με 300 περίπου ομιλητές και 100 συνεδρίες. Με βάση τα δεδομένα αυτά έχει ενδιαφέρον για την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα αυτό και για άλλες χώρες , ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η Ελληνική συμμετοχή σε αυτό.

Μια από τις κύριες θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στη σημασία της διεθνούς συνεργασίας μέσω της πρωτοβουλίας Global Health Connector Partnership (1) στα θέματα ψηφιακής υγείας, ειδικά σε ότι αφορά τα θέματα πρόσβασης στην υγεία στα οποία μπορεί να συμβάλει η τηλεϊατρική αλλά και στις προκλήσεις της Πανδημίας, που αποτέλεσαν καταλύτης για την μετεξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας και τηλεϊατρικής διεθνώς. Την σχετική πρωτοβουλία ΑΤΑ συντονίζει η ΕCHAlliance, μέσω των συνεργαζόμενων οικοσυστημάτων ψηφιακής υγείας, στα οποία συμμετέχει και η Ελλάδα από το 2014. 

Συγκεκριμένα η πρωτοβουλία του Greek Digital Health Ecosystem, είναι ένα forum διαλόγου, στα πλαίσια αντίστοιχης πρωτοβουλίας της Ιρλανδικής Προεδρίας της ΕΕ που συντονίζει στην Ελλάδα ο Τομέας Η.Υ. & Δ.Π./Θ.Δ.Π του ΙΕΕ-ΠΙΣ (2).

To θεσμικό όργανο για την επίσημη διαβούλευση θεμάτων και πολιτικών ηλεκτρονικής υγείας είναι το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας – ΔΗΥΥ (3) το οποίο ωστόσο δεν έχει ποτέ συνεδριάσει, ενώ και το συντονιστικό του όργανο Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγεία-ΕΔΗΥ έχει συνεδριάσει σπάνια.

Μια από τα πιο σημαντικές διαπιστώσεις από τις ΗΠΑ, είναι η ενεργός διαβούλευση και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στα θέματα και προκλήσεις της Ψηφιακής Υγείας, που σε συνδυασμό με τους οικονομικούς πόρους και το ευέλικτο θεσμικό σύστημα, έχουν συμβάλει σημαντικά στη θεαματική ανάπτυξη της εκεί.

Στο πλαίσιο αυτό σημαντική ήταν και η παρέμβαση του  Πρόεδρου της Ομοσπονδίας Ιατρικών Συλλόγων των ΗΠΑ (AMA) Dr. Gerald Harmon στο Διεθνές Συνέδριο Τηλεϊατρικής ΑΤΑ2022, στη συνεδρία με θέμα “Moving Past the Way We've Always Done It!” (4)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν ακόμη οι συνεδριάσεις για τα θέματα ρυθμιστικού πλαισίου των υπηρεσιών ψηφιακής υγείας και τηλεϊατρικής των ΗΠΑ, από τα οποία μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και για την Ελλάδα, όπου το σχετικό πλαίσιο είναι ελλιπές.

Στην ΕΚΘΕΣΗ είχαν συμμετοχή όλες οι μεγάλες εταιρείες του χώρου αλλά και πολλές μικρές και μεσαίου μεγέθους, που καλύπτουν ένα ευρύτατο τομέα υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων, αλλά και Νοσοκομεία (5) και Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος συμμετείχε στην ΕΚΘΕΣΗ και μια νεοφυής επιχείρηση από Ελλάδα από ομάδα του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, ενώ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του συνεδρίου έγινε παρουσίαση και του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής του ΕΣΥ https://edit.gov.gr/ από τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το συνέδριο ΑΤΑ2022 είχε υβριδικό χαρακτήρα και οι συνεδριάσεις του έχουν μαγνητοσκοπηθεί για όσους κάνουν εγγραφή σε αυτό.

Ημερίδα Frontiers in Life Sciences, the Greek connection, Βοστώνη 4/5/2022

Μια ακόμη αξιόλογη ημερίδα διοργανώθηκε στη Βοστώνη 4/5/2022, με θέμα Frontiers in Life Sciences, the Greek connection, αφιερωμένη στην καινοτομία στην Υγεία, μέσω των νέων τεχνολογιών και τη διασύνδεση με την Ελληνική Διασπορά.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Hellenic Innovation Network του MIT Enterprise Forum Greece και το Ελληνικό Προξενείο της Βοστώνης, με την υποστήριξη σχετικών χορηγιών.

Συμμετείχαν σε αυτό αξιόλογα στελέχη, Ελληνικής καταγωγής καινοτόμων πολυεθνικών εταιρειών στο τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και τεχνολογιών υγείας, αλλά και το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο της Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, που αποτελεί το μεγαλύτερο ιδιωτικού χαρακτήρα κέντρο εκπαίδευσης και Μεταφραστικής Έρευνας στην περιοχή των Βαλκανίων και ένα από τα δέκα μεγαλύτερα εργαστήρια στην Ευρώπη μ’ αυτά τα χαρακτηριστικά, καθώς και νεοφυείς επιχειρήσεις από Ελλάδα στον τομέα της ψηφιακής υγείας, που έχουν επεκταθεί στην αγορά των ΗΠΑ. Η σχετική εκδήλωση έχει μαγνητοσκοπηθεί και είναι διάθεσιμη διαδικτυακά :

Link: https://www.hellenic.org/events/frontiers-in-life-sciences-the-greek-connection/

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες και ειδικά πολιτικές έχουν καταστήσει το Ισραήλ, μια χώρα με κοινά χαρακτηριστικά με την Ελλάδα,  χώρα-διεθνές πρότυπο και πρωτοπόρα σε θέματα καινοτομίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας και σχετικών επενδύσεων, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα και για την Ελλάδα.


Προσωπικότητες στο Digital…

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ I. ΠΛΑΤΣΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

B. Cs.  Μηχανικός Πληροφορικής – Αναλυτής Προγραμματιστής

 

Master Μηχανολογικής Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων

(Master of Engineering Administration)

  

‍  Ο Χαράλαμπος Πλάτσης γεννήθηκε στη Ρόδο το 1952, όπου και τελείωσε το Βενετόκλειο Γυμνάσιο Αρρένων Ρόδου. Συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία στο University of Maryland at College Park των ΗΠΑ, όπου απέκτησε το Πτυχίο Bachelor of Science In Computer Science - Engineer Analyst Programmer, το 1976 .Το 1983 φοίτησε με υποτροφία στο The George Washington University των ΗΠΑ και απέκτησε με άριστα τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master of Engineering Administration. Από το 1976 έως 1985 εργάστηκε στην εταιρεία Aircrafts and Armaments Industry Corporation, (Α.Α.Ι. Corp.) ,Εταιρεία υψηλής τεχνολογίας,   ανάπτυξης πρωτοποριακών συστημάτων αυτοματισμού και έγκαιρης προειδοποίησης (automation & early warning systems), για τις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία των ΗΠΑ. Διατέλεσε Διευθυντής Τμήματος MIS και υπολογιστικών συστημάτων και τιμήθηκε με διάφορες διακρίσεις. Επί σειρά ετών (1984 – 1993) εργάσθηκε ως  Βοηθός καθηγητού (Teaching Assistant) σε πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά προγράμματα Off-Campus Programs του Πανεπιστήμιου University of Maryland, διδάσκοντας μαθήματα Πληροφορικής και Διοίκησης επιχειρήσεων.

  Από το 1983 έως το 1987 διετέλεσε άτυπος Επιστημονικός Συνεργάτης της Ελληνικής Πρεσβείας Ουάσιγκτον σε θέματα μεταφοράς υψηλής τεχνολογίας.

Το 1994 επιστρέφει στην Ελλάδα και αναλαμβάνει την μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση του Δήμου Ρόδου, εισάγοντας τον Δήμο και τις δομές του στη ψηφιακή εποχή.Ταυτόχρονα συστήνει και λειτουργεί το πρώτο Κέντρο Επιμόρφωσης του Δήμου Ρόδου, το οποίο μετεξελίχθηκε στο Δημόσιο ΙΕΚ Δωδεκανήσου, του οποίου και διετέλεσε διευθυντής. 

Από το 2009 έως το 2011 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης της Βουλής των Ελλήνων, με αντικείμενο προτάσεις αναβάθμισης της Νησιωτικής Πολιτικής της χώρας.

    Το 2011 διορίζεται υποδιοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δομές υγείας των περιφερειών Πειραιά και Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, όπου παρέμεινε έως και το 2016, υπηρετώντας και ως Διοικητής.Κύριες αρμοδιότητές του είναι η ψηφιακή αναβάθμιση και η οικονομική διαχείριση όλων των υγειονομικών δομών της Υγειονομικής Περιφέρειας. Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 2ης Υ.ΠΕ. κατά την διάρκεια της εξαετούς θητείας του, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του,  αναπτύχθηκαν και δρομολογήθηκαν σειρά έργων, δράσεων και ενεργειών, πολλές από τις οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και άλλες που αναπτύσσονται και βελτιώνονται συνεχώς, όπως:Η επανεκκίνηση του ΟΠΣΥ, (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας), στα νοσοκομεία στην περιφέρεια Πειραιά και η επέκτασή του στα νησιά του Αιγαίου. Το ΟΠΣΥ περιλάμβανε την ψηφιοποίηση των ιατρικών εξετάσεων και πράξεων και των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών των νοσοκομείων .Η συμμετοχή του στις ειδικές επιστημονικές ομάδες του Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και του δικτύου υλοποίησής της, της εφαρμογής των ΚΕΝ (DRGs), (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια), και ICD-10, Ιατρικών Πράξεων, και του σχεδιασμού ανάπτυξης του ψηφιακού Ατομικού Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς και της παραγωγικής υλοποίησής τους.Η ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής στα νοσοκομεία και τις μονάδες ΠΦΥ των νησιών του Αιγαίου με σύνδεση σε πραγματικό ή επιλεγμένο χρόνο με  νοσοκομεία κορμού στην περιφέρεια Πειραιά. Το Δίκτυο, εκτός των ιατρικών πράξεων,  περιλαμβάνει Τηλεεκπαίδευση Υγειονομικού / Διοικητικού προσωπικού σε πραγματικό ή επιλεγμένο χρόνο καθώς και δυνατότητα δημιουργίας Ατομικού Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς. Να υπογραμμισθεί ότι το Δίκτυο υποστηρίζει την σύνδεση με μονάδες υγείας και άλλα κέντρα ενδιαφέροντος του εξωτερικού.Η δρομολόγηση και έναρξη της ψηφιοποίησης των ακτινογραφιών σε όλες τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κυρίως στα νησιά του Αιγαίου. Πράξη, που πέραν των άλλων θετικών επιπτώσεων, συμβάλλει τα μέγιστα στη προστασία του περιβάλλοντος.Η ψηφιοποίηση των ιατρικών εξετάσεων και πράξεων στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.Η αναβάθμιση της ψηφιοποίησης της οικονομικής διαχείρισης και των διαδικασιών των προμηθειών των νοσοκομείων.

  Έχει δημοσιεύσει άρθρα για την ανάγκη ψηφιοποίησης των υπηρεσιών υγείας και την εφαρμογή της πληροφορικής στην παιδεία.Επιθυμούμε το Digital Health Alert συνεχώς να εξελίσσεται. Πείτε μας τις απόψεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." target="_blank" style="color: #0000f1; font-family: Helvetica; font-weight: normal; margin: 0px; text-align: left; line-height: 1.3; font-size: 12px;">digital.medicine.2018@gmail.com.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

*Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για περισσότερες πληροφορίες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 94 επισκέπτες και κανένα μέλος

Π.Ι.Σ. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Ενημερωθείτε με τα τελευταία νέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
Μετάβαση στην ιστοσελίδα

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου

opadΕπισκεφτείτε τον ιστοχώρο του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)
Μετάβαση στην ιστοσελίδα...

Υγεία ΝΕΤ Δικτυακή Πύλη για την Υγεία

Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Υγεία
Μετάβαση στην ιστοσελίδα...

Θέσεις Ιατρών από το proslipsis.gr

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες θέσεις Ιατρών από την ιστοσελίδα proslipsis.gr
Μετάβαση στην ιστοσελίδα...